+386 2 754 02 00

2014

Priklop ZUDV Dornava na daljinsko ogrevanje - Namera o ustanovitvi služnostne pravice

Na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava objavlja

NAMERO

o ustanovitvi služnostne pravice:

  • položitve pred izoliranega cevnega voda daljinskega ogrevanja s pripadajočimi priključki in cevnim vodom ter
  • dostopa, prehoda in prekopa v nivoju enega metra ali več pod zemljo zaradi obratovanja in vzdrževanja toplovodnega omrežja daljinskega ogrevanja v Dornavi s pripadajočimi priključki in cevnim vodom, za obdobje 30 let z možnostjo podaljšanja na naslednjih zemljiščih, po metodi neposredne pogodbe: parc. št. 698/1, 703/1, 699/1 in 701/1, vse k.o. Dornava.

Beri naprej ...