+386 2 754 02 00

Marec 2023

Regijske igre specialne olimpiade Slovenije MATP

Vabimo vas na Regijske igre specialne olimpiade Slovenije MATP (Motor Activities Training Program), v organizaciji ZUDV Dornava. Igre bodo potekale v telovadnici Osnovne šole Dr. Franja Žgeča Dornava, Dornava 136a, v soboto 15. aprila 2023, s pričetkom ob 10.00 uri.

Na tekmovanju se bo pomerilo 60 tekmovalcev s težjo in težko motnjo v duševnem razvoju, ob podpori spremljevalcev, na 6 tekmovalnih postajah. V duhu slogana Specialne olimpiade “Pustite mi zmagati, če pa ne morem zmagati, naj bom vsaj pogumen v svojem poskusu”, se bodo borili za dober rezultat. V veliko veselje nam bo, da boste skupaj z nami spodbujali športnike in ustvarili za vse nepozaben dan.

 

Ivanka Limonšek
v.d. direktorica ZUDV Dornava

Beri naprej ...

Vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe mlajše od 65 let

 

V letu 2021 smo se Zavod za usposabljanje, delo in varstvo Dr. Marijana Borštnarja Dornava prijavili na Javni razpis Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020: ››Vzpostavitev stanovanjskih skupin na osebe mlajše od 65 let izven institucije ZUDV Dornava‹‹ v okviru 9. prednostne osi: »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, 9.3 prednostne naložbe: »Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, manjšanje neenakosti glede zdravstvenega stanja spodbujanje socialnega vključevanja z lažjim dostopom do socialnih, kulturnih in rekreacijskih storitev in prehod z institucionalnih storitev na storitve v okviru lokalnih skupnosti« in 9.3.1 specifičnega cilja: »Izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe«.

V okviru javnega razpisa smo prijavili 5 projektov, pri katerih smo bili uspešni. Za nakup petih stanovanjskih enot, opreme, ter nakupa petih avtomobilov, bomo za uspešno izveden projekt skupno prejeli 1.385.425,00 eur, ter omogočili boljše bivalne pogoje 20 do 30-im uporabnikom mlajšim od 65 let iz že obstoječih stanovanjskih skupin v ZUDV Dornava .

S prijavo na javni razpis smo po razpisnih pogojih prejeli maksimalna možna sredstva za en projekt in s tem zagotovili dodatna sredstva za realizacijo dolgoročnega cilja deinstitucionalizacije.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Namenska sredstva EU predstavljajo 80% skupnih upravičenih stroškov projekta in 20% in proračuna Republike Slovenije.

 

 

Za uspešno realizacijo projekta vzpostavitev stanovanjskih enot smo se odločili za nakup štirih novogradenj, ter štirih avtomobilov. Žal nakupa pete stanovanjske enote zaradi izrednega povišanja cen in časovne stiske ne bomo uspešno realizirali.


Štiri stanovanjske stavbe so pritlične izvedbe v velikost 125,10 m2, toplotno izolirane s tankoslojnim fasadnim ometom. Stavba obsega predsobo, večji dnevni prostor s kuhinjo in jedilnico, kopalnico s sanitarijami, tri sobe in zunanjo pokrito teraso. Parkiranje je urejeno pred objektom. Stavbno pohištvo je PVC profilacijo s troslojno zasteklitvijo. Ogrevanje in priprava tople sanitarne vode sta izvedeni preko toplotne črpalke. Parcela se nahaja neposredno ob dovozni cesti, kjer je v bližini vsa potrebna infrastruktura.


Avtomobili bodo uporabljeni namensko in v skladu s cilji operacije, s čimer bomo izboljšali socialno vključenost z lažjim dostopom do socialnih, kulturnih in rekreacijskih storitev v okviru lokalnih skupnosti, ter omogočili dostop do oskrbe in storitev.

 

Stanovanjska enota 1
IS OU OP 20.08209
ZUDV

ZUDV  ZUDV  ZUDV  ZUDV

 

Stanovanjska enota 2
IS OU OP 20.08206
ZUDV

ZUDV  ZUDV  ZUDV  ZUDV

     

Stanovanjska enota 3
IS OU OP 20.08201
ZUDV

ZUDV  ZUDV  ZUDV  ZUDV

 

Stanovanjska enota 4
IS OU OP 20.08210
ZUDV

ZUDV  ZUDV  ZUDV

 

Beri naprej ...

Smo kot različne nogavice – Vsak čudovit zase in barvit odtis drugemu

21. marca po vsem svetu obeležujemo dan Downovega sindroma. Datum simbolno izraža genetsko posebnost tega sindroma – tretji dodatni kromosom na 21. paru kromosomov človeške celice. Ta genetska posebnost vpliva na posameznikove fizične in intelektualne sposobnosti. V Sloveniji se vsako leto rodi okrog 15 otrok z Downovim sindromom. Letošnji svetovni dan Downovega sindroma je potekal pod geslom "Z nami, ne za nas". Tudi letos smo v ZUDV Dornava obeležili ta dan. V ponedeljek, 20. 3., smo izvedli delavnice izdelovanja pisanih nogavic iz papirja. Učenci so spomočjo učiteljic izdelali pisane nogavice, ki krasijo ograjo pred vhodom v centralno stavbo. V torek, 21. 3., pa smo se, okrašeni z baloni in obuti v različne pisane nogavice, odpravili na sprehod po Dornavi do občinske stavbe, kjer nas je sprejel župan Občine Dornava, gospod Matej Zorko. Predali smo mu par različnih nogavic s pomembnim napisom: Drugačnost nas bogati. Hkrati pa smo preverili, če ima na ta dan obuti različni nogavici. Ni ju imel, vendar nam je obljubil, da ju naslednje leto zagotovo obuje. Mi pa bomo prišli preverit. Dve različni nogavici sta zaščitni znak Downovega sindroma. Simbolno izražata drugačnost med ljudmi.

 

Dan Downovega sindroma   Dan Downovega sindroma
Dan Downovega sindroma   Dan Downovega sindroma

Beri naprej ...

Nabava knjig

V mesecu decembru smo učiteljice VIZ organizirale božični bazar s starši. Izkupiček od zbranih prostovoljnih prispevkov smo namenili nabavi knjig za otroke. Vsem zaposlenim, ki ste prispevali s svojimi prispevki, se iskreno zahvaljujemo.

 

Nabava knjig   Nabava knjig
     
Nabava knjig   Nabava knjig

Beri naprej ...