+386 2 754 02 00

Kontakti

 

Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava
Dornava 128
2252 Dornava

T: +386 2 754 02 00
E: info@zavod-dornava.si

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ivanka LIMONŠEK
Direktorica


Telefon: +386 2 754 02 00
E-mail: ivanka.limonsek@zavod-dornava.si

 

Simona LACKO
Strokovna vodja

Telefon: +386 2 754 02 44
E-mail: simona.lacko@zavod-dornava.si
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Suzana CVETKO
Vodja poslovodne službe

Telefon: +386 2 754 02 79
E-mail: suzana.cvetko@zavod-dornava.si
     Igor KETIŠ
Vodja službe za osnovno oskrbo


Telefon: +386 2 754 02 08
E-mail: igor.ketis@zavod-dornava.si
       
  Rosanda SITAR
Vodja službe za vzgojo in izobraževanje

Telefon: +386 2 754 02 14
E-mail: rosanda.sitar@zavod-dornava.si
  Vesna LIKOVNIK GORJUP
Vodja centra za institucionalno varstvo odraslih oseb

Telefon: +386 2 754 02 39
E-mail: vesna.likovnik-gorjup@zavod-dornava.si
       
  Irena OBLAK
Vodja OE vodenje, varstvo in zaposlitev
pod posebnimi pogoji - VDC

Telefon: +386 2 754 01 50
E-mail: irena.oblak@zavod-dornava.si
  dr. Boris Miha KAUČIČ
Vodja kakovosti

Telefon: +386 2 754 03 70
E-mail: miha.kaucic@zavod-dornava.si
       
  Dušan URUKALO
Vodja investicij

Telefon: +386 2 754 02 83
E-mail: dusan.urukalo@zavod-dornava.si
  Stojan BELJEV
Vodja tehničnih služb

Telefon: +386 2 754 02 75
E-mail: stojan.beljev@zavod-dornava.si
       
       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Alenka BOBAN
Vodja oddelka medicinske rehabilitacije

Telefon: +386 2 754 02 32
E-mail: alenka.boban@zavod-dornava.si
  Sonja KOLENKO
Vodja psihološke dejavnosti
Kooordinatorka tima za
duševno zdravje


Telefon: +386 2 754 02 46
E-mail: sonja.kolenko@zavod-dornava.si
       
  Jožica BRENČIČ
Vodja zdravstvene nege

Telefon: +386 2 754 02 13
E-mail: jozica.brencic@zavod-dornava.si
  Aleksandra GLATZ
Logopedinja


Telefon: +386 2 754 02 03
E-mail: aleksandra.glatz@zavod-dornava.si
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Tadeja MOHORIČ
Socialna služba

Telefon: +386 2 754 02 12
E-mail: tadeja.mohoric@zavod-dornava.si
   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Alenka BARBIRIĆ
Vodja DE Maribor

Telefon: +386 2 330 41 90
E-mail: alenka.barbiric@zavod-dornava.si
  Metka KETIŠ
Vodja oddelka prehrane

Telefon: +386 2 754 02 16
E-mail: metka.ketis@zavod-dornava.si
       
  Anton SOK
Vodja oddelka za tehnično oskrbo in prevoze

Telefon: +386 2 754 02 34
E-mail: anton.sok@zavod-dornava.si
  Roman PETROVIČ
Vodja pralnice

Telefon: +386 2 754 02 33
E-mail: roman.petrovic@zavod-dornava.si
       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Melita BEZJAK
Koordinatorka tima za obravnavo
oseb z avtizmom


Telefon: +386 2 754 02 00
E-mail: melita.bezjak@zavod-dornava.si
   
       
  Nataša ZORKO
Vodja integracijskega programa


Telefon: +386 2 754 02 00
E-mail: natasa.zorko@zavod-dornava.si
  Anita KOROŠEC KAPEL
Obravnava oseb z nezgodnimi
poškodbami glave

Telefon: +386 2 754 02 52
E-mail: anita.korosec-kapel@zavod-dornava.si