+386 2 754 02 00

Dnevni center Maribor

Dnevni center Maribor je delovna enota zavoda. Sedež centra je v Dalmatinski ulici 19 v Mariboru. Ustanovljen je bil v prenovljenih prostorih nekdanjega Otroškega doma Maribor in pričel z delom leta 2001.


Izvajamo dnevno varstvo in usposabljanje otrok in mladostnikov s težjo in težko motnjo v duševnem razvoju, ki živijo na širšem mariborskem območju. Od leta 2008 v centru tudi izvajamo celostno obravnavo otrok z avtizmom.


Center je odprt vsak delovnik 10 ur dnevno. Kapaciteta centra je 30 mest.


V skladu s potrebami naših uporabnikov izvajamo naslednje programe:

  • posebni program vzgoje in izobraževanja,
  • obravnavo otrok s spektroavtističnimi motnjami,
  • logopedsko, fizioterapevtsko in delovno terapevtsko obravnavo,
  • zdravstveno nego,
  • socialno službo in
  • delo s starši.

 
Obravnave se izvajajo v ustrezno opremljenih bivanjskih in habilitacijskih prostorih dnevnega centra.


Poleg t.i. rednih obravnav je delo obogateno z raznimi interesnimi dejavnostmi. Veliko je kontaktov z ožjo in širšo okolico, ki se izvajajo skozi različne aktivnosti; športni dnevi, kulturne prireditve, ekskurzije in naravoslovne dneve. Posebej je pomemben integracijski program, ki se izvaja v različnih aktivnostih skupaj z učenci osnovnih šol Maksa Durjave in Franceta Prešerna, Maribor.


Za uporabnike dnevnega centra so koristna srečanja z velikim številom prostovoljcev.