+386 2 754 02 00

DRUŽBENO ODGOVOREN DELODAJALEC

CERTIFIKAT DRUŽBENO ODGOVOREN DELODAJALEC - predstavitev (Objavljeno: 4.11.2021)

CERTIFIKAT DRUŽBENO ODGOVOREN DELODAJALEC - temeljni ukrepi (Objavljeno: 4.11.2021)

TEMELJNI UKREPI (Objavljeno: 1.7.2021)

SKLEP UPRAVE O USTANOVITVI TIMA (Objavljeno: 1.7.2021)

ZAVEZA VODSTVA ZUDV DORNAVA (Objavljeno: 30.6.2021)

 

 

 

 

 

 

 

KLJUČNI DELEŽNIKI V ZUDV DORNAVA

Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava se zaveda, da je eden od ključnih pogo¬jev za uspešno delovanje ohranjanje odgovornega odnosa do deležnikov.

Za lažje načrtovanje in izva¬janje odnosov so bili ti razdeljeni na trinajst glavnih skupin, od katerih ima vsaka svoje podskupine.

Zaposleni so ključni deležniki družbe, saj na njih teme¬lji za uspešen razvoj zavod, takoj za njimi sledijo uporabniki zavoda, brez katerih zavod ne bi mogel delovati.

V razmerjih z deležniki Zavod odgovorno uresničuje svoje pravice in izpolnjuje obve¬znosti na način, ki je skladen s cilji družbe.


V razmerju do deležnikov vzdržuje odnose.

Deležniki v ZUDV Dornava