+386 2 754 02 00

Usposabljanje oseb z avtizmom

Program obravnave oseb (otrok, mladostnikov in odraslih) z avtizmom, v skladu  s sodobnimi spoznanji o njihovih potrebah in zmožnostih razvoja, izvajamo v zavodu od leta 2006 (na lokaciji v Dornavi) in od leta 2008 (na lokaciji v Mariboru).


Za potrebe tega dela je v zavodu usposobljen interdisciplinarni tim strokovnih delavcev, ki ga sestavljajo: dve specialni in rehabilitacijski pedagoginji, dve psihologinji, dve delovni terapevtki, logopedinja in socialna delavka.


Pri neposredni obravnavi oseb z avtizmom naše delo temelji na uporabi naslednjih metod dela:

 

  • Strukturirani program z vizualno podporo okolja (TEACCH metoda),
  • Intenzivna vedenjska intervencija po principih ABA metode,
  • Nadomestna komunikacija preko slikovnih simbolov (PECS metoda) in
  • Senzorna integracija.

 


Neposredno delo se izvaja v integriranih procesih vzgoje in izobraževanja, delovne terapije, logopedske obravnave, psihološke in socialne obravnave, ter glasbeno gibalne in likovne obravnave.


Obravnava uporabnikov je razporejena po naslednjih sklopih:

 

  • proces diagnosticiranja po različnih področjih (komunikacija, socialne veščine, kognitivni razvoj, igra, vedenje, samostojnost…); pri tem se uporablja diagnostična sredstva kot so CARS, ABC lestvica, ADOS, PEP-3, ABLLS…
  • načrtovanje, izvajanje in evalvacija individualiziranega programa,
  • analiza nezaželenih oblik vedenja in načrtovanje, izvajanje ter evalvacija načrta prevencije in intervencije
  • delo s starši.