+386 2 754 02 00

Socialno delo

Socialno delo Storitve socialne službe zavoda so namenjene vsem uporabnikom, njihovim staršem, oziroma njihovim družinam.

 

Cilj socialnega dela je omogočiti uporabnikom razvijanje, dopolnjevanje, ohranjanje in izboljševanje njihovih socialnih zmožnosti, širjenju socialne mreže in vključevanju v širše okolje.

 

Individualno socialno delo z uporabniki obsega:

  • pomoč v situacijsko pogojenih socialnih stiskah in težavah, ki jih sami ne znajo oziroma ne    zmorejo odpraviti, so pa pripravljeni spremeniti svoje vedenje, poiskati ustrezne rešitve in      urediti odnose z drugimi osebami v socialnem okolju in s tem izboljšati kvaliteto svojega    življenja;
  • informiranje uporabnikov o pravicah, ki jih imajo po naši zakonodaji, o izobraževanju in o   možnostih vključevanja v prostočasne aktivnosti v okolju;
  • seznanjanje uporabnikov z možnimi socialnovarstvenimi storitvami in dajatvami ter z   obveznostmi, ki sledijo izbiri storitve ali dajatve;
  • informiranje o mreži socialnovarstvenih programov izven zavoda;
  • nudenje pomoči pri izpolnjevanju prošenj, zahtevkov in drugih obrazcev;
  • svetovanje, glede reševanja osebnih stisk, navezovanja in ohranjanja stikov s svojci;
  • podpora in svetovanje pri reševanju težav v medsebojnih odnosih z uporabniki in osebjem   ter v konfliktnih situacijah v družini;
  • priprava dogovorov o vrsti, trajanju in načinu zagotavljanja socialnovarstvene storitve ter    pomoč uporabnikom pri izdelavi individualnih načrtov za življenje.

V OE Center za vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji se izvaja tudi skupinsko socialno delo z uporabniki.

 

Delo s svojci obsega individualno in skupinsko psihosocialno pomoč. Družinam strokovno svetujemo in nudimo pomoč pri urejanju odnosov med družinskimi člani ter pri skrbi in vzgoji otrok. Starše oziroma svojce informiramo o postopkih za sprejem, o novostih in spremembah v zvezi z usposabljanjem in življenjem njihovih otrok v zavodu. Prav tako starše in svojce informiramo o novostih, spremembah, pravicah in olajšavah, ki jih imajo po naši zakonodaji in jim v zvezi s tem izdajamo ustrezna potrdila.

 

Strokovno socialno delo pa se dopolnjuje tudi s prostovoljnim delom, ki ga opravljajo študentke in študentje Fakultete za socialno delo v okviru obvezne prakse.

 

Socialno delo v zavodu izvajata dve univ.dipl. socialni delavki.