+386 2 754 02 00

Izobraževanje odraslih

Izobraževanje odraslih uporabnikov v našem zavodu je program, ki sodi med novejše programe obravnav in je postal že kontinuiran proces. Udeleženci tega programa so uporabniki, ki so vključeni v varstveno delovni center in nekateri uporabniki v institucionalnem varstvu.


Namen tega programa je večplasten. Predvsem pa s tem programom želimo ohranjati stara znanja in razvijati nova znanja ter omogočiti zadovoljevanje različnih interesov in potreb naših odraslih uporabnikov.


Njegov glavni namen pa je razvoj čim večje socialne kompetentnosti posameznika in udejstvovanje v zunanjem socialnem prostoru.


Program izobraževanja je bogat z različnimi vsebinami, ki jih lahko razvrstimo v naslednja področja:

  • usvajanje znanj in spretnosti, ki so potrebna za čim bolj samostojno opravljanje osnovnih vsakodnevnih življenjskih opravil,
  • usvajanje znanj in akademskih vrednot, ki povečujejo avtonomijo,
  • učenje komunikacijskih spretnosti,
  • učenje vljudnostnih pravil,
  • učenje in razvoj spretnosti pri izvajanju nalog pri skrbi zase,
  • skrb za zdravje,
  • uveljavljanje v kulturno umetniških dejavnostih (glasba, ples, drama) in
  • športno področje.


Pri izobraževanju odraslih klasični šolski pouk je zamenjan z oblikami, ki so prilagojene odraslim kot so: tečaji, krožki, seminarji, priložnostne delavnice, inštrukcije, svetovanje, predstavitve in konzultacije.


Procesi izobraževanja se izvajajo in dogajajo v zavodskem okolju in normalnem socialnem okolju.


Delo za računalnikom Opismenjevanje Gospodinjska dela Radi se vključujemo v sezonska opravila – sajenje sivke, ameriškega slamnika, trgatev...
Delo za računalnikom Opismenjevanje Gospodinjska dela Radi se vključujemo v sezonska opravila – sajenje sivke, ameriškega slamnika, trgatev...
       
Malo blitve in korenčka, kos prelepega mesa in kosilo je pripravljeno! V skrbi za zdravje – uporabniki DE VDC Ormož na fitnesu Pridobivanje znanj s področja skrbi zase »Tudi fantje znamo!« »Drug drugemu smo potrebni« projekt sodelovanja s CSO Ormož od leta 2007
Malo blitve in korenčka, kos prelepega mesa in kosilo je pripravljeno! V skrbi za zdravje – uporabniki DE VDC Ormož na fitnesu Pridobivanje znanj s področja skrbi zase »Tudi fantje znamo!« »Drug drugemu smo potrebni« projekt sodelovanja s CSO Ormož od leta 2007
       
Na kolo za zdravo telo – Mi in Poli maraton      
Na kolo za zdravo telo – Mi in Poli maraton      
       
       

Standardni plesi

Plesne vaje standardnih plesalcev v dvorani Narodnega doma na Ptuju Ples četvorke pred mestno hišo Plakat je narejen, sledi še intervju s profesionalnim plesalcem Jernejem Brenholc  
Plesne vaje standardnih plesalcev v dvorani Narodnega doma na Ptuju Ples četvorke pred mestno hišo Plakat je narejen, sledi še intervju s profesionalnim plesalcem Jernejem Brenholc  
       

Folklora

Folklorni intenziv in povabljena gostja ga. Tilika Kolarič Prve folklorne predstavitve    
Folklorni intenziv in povabljena gostja ga. Tilika Kolarič Prve folklorne predstavitve