+386 2 754 02 00
Evropski sklad za regionalni razvoj Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah

 

 

V okviru 3. Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območjih občin Kidričevo, Hajdina, MO Ptuj, Markovci, Dornava, Juršinci, Destrnik in Trnovska vas se izvaja operacija

»PRODAJNI KOTIČKI S PONUDBO LOKALNIH PROIZVODOV«


Skrajšani naziv operacije: »LOKALNO V LOKALNEM«


Nizka stopnja prehranske in splošne samooskrbe je danes v našem lokalnem okolju še vedno velik izziv. Ravno tako je izziv povečati zavedanje o pomenu nakupa in (u)porabe lokalnih pridelkov/izdelkov (v nadaljevanju proizvodov) ter približati ponudbo posebej ranljivim ciljnim skupinam (otroci, mladina, starejši prebivalci).OPIS operacije:


Z izvedbo operacije želimo prispevati k povečanju lokalne samooskrbe z lokalnimi proizvodi preko vzpostavitve prodajnih kotičkov z lokalno ponudbo v naših izbranih prodajalnah, informiranja in osveščanja lokalnega okolja o pomenu nakupa domače hrane za zdravje ljudi in finančno stabilnost lokalnih proizvajalcev, ohranjanju delovnih mest na podeželju ter skrbi za ohranjanje čistega okolja.
Ponudba proizvodov v kotičkih bo namenjena vsem lokalnim prebivalcem, ki skrbijo za zdrav način življenja z zdravo prehrano in telesno aktivnostjo, posebej pa ciljnim skupinam starejših prebivalcev, otrokom in mladini.
Operacijo smo zasnovali in pripravili v Kmetijski zadrugi Ptuj z.o.o. skupaj s projektnima partnerjema Kmetijsko gozdarskim zavodom Slovenije - Zavodom Ptuj in Zavodom za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava.NAMEN operacije je:

 • bogatitev ponudbe lokalnih proizvodov v lokalnem okolju,
 • spodbujanje povezovanja ponudnikov lokalnih proizvodov,
 • informiranje, osveščanje in animiranje kupcev k nakupu lokalnih proizvodov,
 • krepitev povezovanja partnerjev iz različnih sektorjev v lokalnem okolju,
 • zasledovanje principa zelenega krožnega gospodarstva (0 km veriga; čim krajše dobavno-prodajne poti),
 • promocija lokalne ponudbe.

 


Skupaj s projektnima partnerjema bomo izvedli naslednje aktivnosti:

 • Uvedli bomo nov tržni produkt ter v treh prodajalnah KZ Ptuj uredili prodajne kotičke za ponudbo proizvodov iz lokalnega okolja. Za namene vzpostavitve le teh bomo nabavili 3 lesene konstrukcije (v obliki kozolca) ter tri hladilne vitrine.
 • Odprli bomo novo delovno mesto.
 • Nabavili bomo novo kombinirano vozilo.
 • Za namene izdelave 300 nosilnih vrečk s potiskom se bo nabavila pnevmatska toplotna preša. (ZUDV Dornava)
 • Izvedli bomo dve delavnici o registraciji dopolnilne dejavnosti in možnosti uspešnega trženja pridelkov in izdelkov s kmetij. (KGZS Zavod Ptuj)
 • Pripravil se bo seznam z naborom lokalnih ponudnikov (KZ Ptuj in KGZS Zavod Ptuj)
 • V promocijskem delu operacije bomo lokalno okolje informirali o poteku operacije, ponudnikom lokalnih proizvodov bomo omogočili predstavitve z degustacijami, promovirali bomo ponudbo lokalnih proizvodov na naši spletni strani, družbenih omrežjih, v naši publikaciji Ptujski zadružnik ter s tiskanimi plakati in letaki.

 

Operacija se bo izvajala na območju občin MARKOVCI, DORNAVA in TRNOVSKA VAS.


Z izvedbo operacije zasledujemo doseganje naslednjih CILJEV in REZULTATOV:

 • Inovativnost operacije, ki predstavlja na območju, kjer se bo izvajala, novost, saj namenskih prodajnih kotičkov s skoncentrirano lokalno ponudbo v tem okolju še ni. V operaciji bomo vzpostavili tri prodajne kotičke.
 • Operacija planira odprtje novega delovnega mesta.
 • V operaciji bo učinkovito podporno okolje dalo možnost za povezovanje med lokalnimi ponudniki in (u)porabniki, ter za povezovanjem partnerjev iz različnih sektorjev. Na treh različnih lokacijah hkrati se bodo pojavljali enaki lokalni izdelki, ponudba primarnih in sekundarnih kmetijsko živilskih produktov pa bo obogatena še z novim darilnim prodajnim programom (prehrambeni proizvodi v kombinaciji z izdelki domače in umetnostne obrti).
 • V zasnovi operacije smo posebno pozornost namenili varovanju okolja. Tako je vodilo lokalnih prodajnih kotičkov prispevek k zmanjšanju odpadne embalaže, ki se bo izkazoval s ponudbo nosilnih vrečk iz blaga ter osveščanju dobaviteljev in (u)oirabnikiv lokalnih proizvodov o pomenu postopnega prehoda na embalažo iz okolju prijaznih materialov (okoljska trajnost). Nakup in uporaba vozila bo omogočila mobilnost zaposlene osebe za namen logistike in kontaktiranja lokalnih dobaviteljev na terenu.
 • Promocija, izobraževanje in animiranje potencialnih ponudnikov in potencialnih (u)porabnikov lokalnih proizvodov.
 • V izvedbo operacije bomo aktivno vključili osebe s posebnimi potrebami, ki bodo iz blaga šivale nosilne vrečke, s čemer bo izkazana tudi inovativnost pri vključevanju ranljivih skupin lokalnega prebivalstva v dvigovanje zavesti o pomenu lokalne samooskrbe in varovanja okolja.
 • Pripravljen seznam z naborom lokalnih proizvajalcev.
 • Izvedba dveh delavnic o registraciji dopolnilne dejavnosti in možnosti uspešnega trženja pridelkov in izdelkov s kmetij.
 • Nakup pnevmatske toplotne preše za izdelavo nosilnih vrečk s potiskom.

Skupni interes lokalnih proizvajalcev/ponudnikov, ciljnih skupin in KZ PTUJ z obema projektnima partnerjema, je da se ponudba lokalnih proizvodov zbere na enem mestu v lokalnem okolju ter se aktivno predstavlja in približa lokalnemu okolju, predvsem ranljivim ciljnim skupinam, izkazuje utemeljeno dodano vrednost v krepitvi zdravja, ohranjanja delovnih mest, skrbi za okolje ter splošni blaginji celotne lokalne skupnosti.


Vrednost operacije: 68.168,85 EUR
Vrednost sofinanciranja: 49.988,10 EUR


» NALOŽBO SOFINANCIRATA REPUBLIKA SLOVENIJA IN EVROPSKA UNIJA IZ EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ.«