menuimage 1

Kontakti

 

Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava
Dornava 128
2252 Dornava

T: +386 2 754 02 00
F: +386 2 755 05 01
E: info@zavod-dornava.si

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ivanka LIMONŠEK
v.d. direktorice


Telefon: +386 2 754 02 00
E-mail: ivanka.limonsek@zavod-dornava.si

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Suzana CVETKO
vodja poslovodne službe

Telefon: +386 2 754 02 79
E-mail: suzana.cvetko@zavod-dornava.si
     Igor KETIŠ
vodja službe za osnovno oskrbo


Telefon: +386 2 754 02 08
E-mail: igor.ketis@zavod-dornava.si
       
  Rosanda SITAR
vodja službe za vzgojo in izobraževanje

Telefon: +386 2 754 02 14
E-mail: rosanda.sitar@zavod-dornava.si
  Ivanka LIMONŠEK
vodja zdravstvene dejavnosti

Telefon: +386 2 754 02 13
E-mail: ivanka.limonsek@zavod-dornava.si
       
  Irena OBLAK
vodja OE vodenje, varstvo in zaposlitev
pod posebnimi pogoji - VDC

Telefon: +386 2 754 01 50
E-mail: irena.oblak@zavod-dornava.si
  Vesna LIKOVNIK GORJUP
vodja centra za institucionalno varstvo odraslih oseb

Telefon: +386 2 754 02 39
E-mail: vesna.likovnik-gorjup@zavod-dornava.si
       
  Tatjana MAR VRTIČ
socialna služba zavoda

Telefon: +386 2 754 02 12
E-mail: tatjana.mar-vrtic@zavod-dornava.si
  Tadeja MOHORIČ
socialna služba VDC

Telefon: +386 2 754 01 56
E-mail: tadeja.mohoric@zavod-dornava.si
       
  Sonja KOLENKO
Vodja psihološke službe
Koordinatorica tima za skrb za
duševno zdravje


Telefon: +386 2 754 02 46
E-mail: sonja.kolenko@zavod-dornava.si
  Aleksandra GLATZ
logopedinja

Telefon: +386 2 754 02 03
E-mail: aleksandra.glatz@zavod-dornava.si
       
  Melita BEZJAK
koordinatorica tima za obravnavo
oseb z avtizmom


Telefon: +386 2 754 02 00
E-mail: melita.bezjak@zavod-dornava.si
  Alenka BARBIRIĆ
vodja DE Maribor

Telefon: +386 2 330 41 90
E-mail: alenka.barbiric@zavod-dornava.si
       
  Anita KOROŠEC KAPEL
obravnava oseb z nezgodnimi
poškodbami glave

Telefon: +386 2 754 02 52
E-mail: anita.korosec-kapel@zavod-dornava.si
  Frančiška PRAPOTNIK
vodja kuhinje

Telefon: +386 2 754 02 16
E-mail: francka.prapotnik@zavod-dornava.si
       
  Anton SOK
vodja oddelka za tehnično
oskrbo in prevoze


Telefon: +386 2 754 02 34
E-mail: anton.sok@zavod-dornava.si
  Nataša ZORKO
vodja integracijskega programa

Telefon: +386 2 754 02 00
E-mail: natasa.zorko@zavod-dornava.si
       
  Roman PETROVIČ
vodja pralnice

Telefon: +386 2 754 02 33
E-mail: roman.petrovic@zavod-dornava.si