+386 2 754 02 00

Sklep o novih prostorih za DE VDC Ptuj

Komisija za ocenjevanje investicijske dokumentacije pri MDDSZ je sprejela sklep za adaptacijo objekta bivše vojašnice na Ptuju (500 m2) za  potrebe novih prostorov za DE VDC Ptuj.

Nazaj