+386 2 754 02 00

Še mesec ali dva do nove kuhinje

OBJAVA IZ ČASOPISA TEDNIK (dne 23.11.2021):

Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava končuje urejanje nove kuhinje. Naložba je veljala 1,8 milijona evrov. Zavod namerava investicijski ciklus nadaljevati, saj načrtuje gradnjo prizidka pri Dnevnem centru v Mariboru in šole v Dornavi.

Nova kuhinja v ZUDV Dornava


V. d. direktorice Ivanka Limonšek je povedala, da se izgradnja in opremljanje nove kuhinje v Dornavi končujejo. „Treba je še opraviti tehnične prevzeme z izvajalci del ter pridobiti uporabno dovoljenje. Predvidevamo, da bi kuhinjo dokončno preselili in jo začeli uporabljati januarja.“ Prostore dosedanje kuhinje bodo namenili za razširitev pralnice in skladišča. Največ bo pridobila pralnica, kjer se zavod že dalj časa srečuje s pomanjkanjem prostora. „Želeli bi optimizirati procese pranja, s čimer bi med drugim razbremenili delavce. Ločiti želimo pralno od sušilne linije, za vse to je potreben dodaten prostor, ki ga bomo z izselitvijo kuhinje pridobili. Omeniti velja, da so se količine perila od začetka delovanja pralnice do danes bistveno povečale. Sprejemanje in razvrščanje perila v času epidemije še posebej obremenjuje prostorsko omejitev sedanje pralnice,“ je pojasnila Limonškova.

Nazaj